Provádíme:
  údržbu a opravy mechanických částí měřidel:
      vyčištění a promazání
funkčních součástí (posuvů, mikroposuvů, ložisek, vodících drah, aretací apod.)
      výměny ložisek a vodících drah
      broušení a lapování pracovních ploch
      kontrola a vymezení vůlí, přímosti
a kolmosti os 
           
  údržbu a opravy elektronických částí měřidel:
      opravy snímačů,
interpolátorů a indikačních jednotek
      opravy napájecích a řídících jednotek
      výměny kabeláží
a zhotovení kabelových redukcí
      opravy a výměny konektorů
      opravy a modernizace osvětlení
         
  údržbu a opravy optiky:
      vyčištění a seřízení
optických prvků
      broušení skel pracovních stolků
      repase lepených čoček
           
  kompletní repase celých strojů a přístrojů po stránce mechanické, optické i elektronické
         
  modernizace instalací lineárních (rozlišení 0,05 – 0,00005 mm) nebo rotačních snímačů polohy s vyhodnocením na číslicové indikaci
         
  modernizace instalací lineárních (rozlišení 0,05 – 0,00005 mm) nebo rotačních snímačů polohy a propojením s PC pomocí interpolační a čítačové karty do sběrnice ISA nebo PCI a zpracováním dat v software WIN XY nebo DÉLKOMĚR.

Pro potřeby např. školských zařízení je možno po dohodě zachovat původní optický systém zároveň s digitálním odečítáním, pro účely výuky.

Prospekt - WIN XY
Prospekt - Délkoměr
         
  modernizace připojením stávajících lineárních, či rotačních snímačů k modernímu vyhodnocovacímu systému
         
  stěhování a instalace strojů a přístrojů aretovaných, nebo při nedostatku manipulačního prostoru částečně či zcela demontovaných (největší zatím stěhovaný stroj  3D DEA - 7000 kg)
         
  kalibraci pomocí etalonů navázaných na ČMI Brno
         
  údržbu a opravy komunálních měřidel, jejich konfirmaci, justáž
a certifikovanou kalibraci. 
         
  posouzení technického stavu měřidel a vystavení likvidačního protokolu
         
Copyright © Vladimír Mička || Webdesign Vladimír Ulip - WILLY www.willy.cz